Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί, μπορούμε να εφαρμόσουμε εξατομικευμένα προγράμματα Φυσικοθεραπείας στο σπίτι του ασθενούς, χρησιμοποιώντας σε περιπτώσεις που χρειάζεται τα φορητά μηχανήματα του κέντρου.

Η Φυσικοθεραπεία κατ' οίκον είναι αναγκαία σε μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού, τόσο σε ασθενείς της Τρίτης Ηλικίας (Γηριατρική Φυσικοθεραπεία), όσο και σε ασθενείς που αναρρώνουν μετά από ένα χειρουργείο και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν. Εφαρμόζεται επίσης σε αρκετά χρόνια νοσήματα και συνήθως σε κατακεκλιμένους ασθενείς που είναι αδύνατη η μετάβαση τους στο Φυσικοθεραπευτήριο.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται :

 

Στο P.H.C. αναλαμβάνουμε περιστατικά κατ' οίκον για περισσότερα από 20 χρόνια και έχουμε πλέον την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά ένα μεγάλο εύρος παθήσεων.​​​

Κατ' οίκον Φυσικοθεραπεία

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
© Copyright 2002 - 2019 .  P.H.C. - Physiotherapy Clinic.
All Rights Reserved. Privacy Policy